Thiết kế website Tặng Domain Quốc tế + Hosting

PhiLong

Bảng giá tên miền

Tên miền Phí năm đầu (VNĐ) Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.vn 850.000 đ 480.000 đ Miễn phí
.com.vn 750.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.net.vn 750.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.org.vn 400.000 đ 400.000 đ Miễn phí
.info.vn 400.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.gov.vn 400.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.edu.vn 400.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.biz.vn 750.000 đ 400.000 đ Miễn phí
.name.vn 180.000 đ 180.000 đ Miễn phí
.pro.vn 400.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.health.vn 400.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.ac.vn 400.000 đ 200.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 400.000 đ 200.000 đ Miễn phí

Ghi chú:

+ Báo giá trên chưa bao gồm VAT.

Tên miền Phí năm đầu Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.com 290.000 đ 290.000 đ 290.000 đ
.net 290.000 đ 290.000 đ 290.000 đ
.org 300.000 đ 300.000 đ 300.000 đ
.info 290.000 đ 290.000 đ 290.000 đ
.us 290.000 đ 290.000 đ 290.000 đ
.biz 290.000 đ 290.000 đ 290.000 đ
.cc 500.000 đ 500.000 đ 500.000 đ
.asia 500.000 đ 500.000 đ 500.000 đ
.eu 290.000 đ 290.000 đ Không được phép transfer
.me 700.000 đ 700.000 đ 700.000 đ
.tel 400.000 đ 400.000 đ 400.000 đ
.ws 500.000 đ 500.000 đ 500.000 đ
.name 290.000 đ 290.000 đ 290.000 đ
.tv 700.000 đ 700.000 đ 700.000 đ
.mobi 500.000 đ 500.000 đ 500.000 đ
.bz 700.000 đ 700.000 đ 700.000 đ
Copyright @ 2010 Phi Long Ads. All rights reserved