Thiết kế website Tặng Domain Quốc tế + Hosting

PhiLong

 

Phần cửa hàng là một tab bạn có thể thêm vào Trang, cho phép bạn hiển thị và bán sản phẩm ngay trên Trang. Phần này lý tưởng cho người bán, nhà quảng cáo bán lẻ và thương mại điện tử, những người muốn tiếp cận khách hàng trên Facebook.

 

??CÁCH THÊM CỬA HÀNG TRÊN FANPAGE ???

 

☘ Bước 1: Mở trang fanpage bạn cần thêm cửa hàng.

☘ Bước 2: Click vào nút Cài Đặt phía bên phải

 

☘ Bước 3: Vào phần Chỉnh Sửa Trang

 

Kéo xuống dưới cùng chọn mục "Thêm Tab"

 

 

☘ Bước 4: Click vào thêm tab và chọn thêm tab cửa hàng.

 
Xong, và bây giờ các bạn click vào thẻ Cửa hàng để thêm sản phẩm cho cửa hàng của các bạn.

 

?? Gắn thẻ sản phẩm trên Fanpage  ??

Bạn phải có sản phẩm trong cửa hàng để gắn thẻ bài viết mô tả sản phẩm.

 

  Thêm sản phẩm vào cửa hàng 

Đầu tiên bạn vào " Cửa hàng " của bạn, sau đó chọn "Thêm sản phẩm" 

 

Trong khung "Thêm sản phẩm" bạn click chuột chọn "Thêm ảnh"

Sau đó sẽ xuất hiện một hộp thoại nhỏ, tại đây bạn có thể chọn upload ảnh sản phẩm từ "Máy tính" hoặc từ "Ảnh trên trang" của bạn.

Sau khi hoàn tất việc chọn ảnh và Upload ảnh, bạn nhớ điền một vài thông tin cần thiết như:

+ Tên sản phẩm

+ Giá của sản phẩm (nếu có)

+ Mô tả chi tiết về sản phẩm (nếu có)

Sau cùng bạn nhấn "Lưu" để hoàn tất việc thêm sản phẩm

Khi đã có sản phẩm trong cửa hàng, bạn đã có thể gắn thẻ cho sản phẩm của mình.

 

   Gắn thẻ sản phẩm trong ảnh

Mở bài viết của bạn và di chuột qua ảnh, nhấp vào biểu tượng "Gắn thẻ sản phẩm"

Nhấp vào sản phẩm bạn muốn gắn thẻ và bắt đầu nhập tên của sản phẩm. Chọn tên đầy đủ của sản phẩm bạn muốn gắn thẻ khi sản phẩm xuất hiện

Bạn có thể gắn thẻ nhiều sản phẩm ngay trên cùng một bài viết. Sau khi gắn thẻ xong bạn nhấp vào "đăng" để hoàn thành việc đăng bài viết.

  Bây giờ, bạn sẽ nhìn thấy sản phẩm mình đã gắn thẻ trong ảnh trên thanh cuộn phía trên bài viết.

Gắn thẻ sản phẩm trong video cũng tương tự như gắn thẻ sản phẩm:

Đầu tiên bạn tải video lên, sau đó nhấp vào biểu tượng Gắn thẻ sản phẩm. Nhập tên của sản phẩm xuất hiện trong video của bạn. Khi bạn hoàn tất, nhấp vào Đăng

Copyright @ 2010 Phi Long Ads. All rights reserved