Thiết kế website Tặng Domain Quốc tế + Hosting

PhiLong

Thêm tài khoản vào Outlook 2010

 

Nếu bạn vẫn chưa chạy Outlook 2010, chọn "Next" để bắt đầu cài đặt và thêm tài khoản email của mình vào.

Chọn "Yes" để thêm tài khoản email vào Outlook. Giờ đây, bạn có thể điền tài khoản email của mình.

Hoặc nếu bạn đang sử dụng Outlook và muốn thêm tài khoản POP mới, kích "File" rồi chọn "Add Account" dưới mục Account Information.

Outlook 2010 có thể tự động nhận và cấu hình tài khoản với địa chỉ email và mật khẩu.

Điền thông tin đăng nhập:

+ Your name: tên bạn muốn xuất hiện khi gửi mail

+ E-mail Address: địa chỉ email bạn muốn đăng nhập trên Outlook.

+ Password: nhập mật khẩu của e-mail bạn muốn đăng nhập trên Outlook.

+ Retype passwword: nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận.

Rồi chọn "Manually configure server settings or additional server types", sau đó nhấn "Next".

Tại hộp thoại  "Choose Sevice" click chọn "Internet E-mail", sau đó nhấn "Next" để tiếp tục.

Điền tên người dùng, địa chỉ email và thông tin đăng nhập. Trong mục Server information, điền thông tin sau:

+ Incoming mail server: " mail." + địa chỉ email

+ Outgoing mail server: giống như trên

+ User name: địa chỉ email

+ Password: nhập mật khẩu mail

Nhớ kích vào mục Remember password để không phải điền nhiều lần.

Sau khi đã điền đủ thông tin, kích "More Settings"

Chọn thẻ "Outgoing Server", tích chọn "My outgoing server (SMTP) requires authentication""Use same settings as my incoming mail server". Sau đó nhấn "OK"

 

Outlook sẽ kiểm tra cài đặt tài khoản để đảm bảo mọi thứ đang đi đúng hướng. Kích Close khi kết thúc.

Cuối cùng nhấn "Finish" để hoàn thành việc thêm mail.

Copyright @ 2010 Phi Long Ads. All rights reserved